Súbor

logo

Folklórny súbor ZOBOR bol založený v roku 1956, jeho zriaďovateľom je Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Zakladatelia súboru boli nadšencami tradícií. Prirodzený začiatok cesty súboru možno spojiť s obdobím vlny budovania ľudových tradícií a posilňovania vzťahu k dedine. Súbor je v základných prvkoch osobitý, jeho členmi boli najmä v minulosti deti poľnohospodárov zo všetkých kútov Slovenska. V prirodzenej väzbe k dedinským tradíciám spočívala a stále pretrváva jeho jedinečnosť a čaro.

Súbor tvorí ľudová hudba, ženská spevácka skupina a tanečná zložka súboru. Členmi sú prevažne študenti oboch Nitrianskych univerzít. Kmeňová dramaturgická línia súboru sa od roku 1996 orientuje na spracovanie pôvodného folklórneho materiálu z okolia Nitry a z tekovskej oblasti formou tematických blokov. Napriek povinnosti byť reprezentantom lokálneho folklóru, ťaží súbor zo svojej rozmanitosti a dáva priestor pre zvykoslovné a hudobné prejavy z rôznych kútov Slovenska. Súbor počas svojej 59-ročnej existencie absolvoval stovky vystúpení doma i v zahraničí (Taliansko, Rakúsko, Portugalsko, Španielsko, Holandsko, USA, Čína, Turecko, Bulharsko), temperamentné vystúpenia v podaní členov súboru, z ktorých cítiť radosť z hudby, spevu a tanca si ľahko získavajú obľubu a žnú u divákov veľký úspech. Súbor sa pravidelne zúčastňuje folklórnych prehliadok, festivalov, súťaží a slávností regionálneho i celoslovenského charakteru, v meste Nitra pomáha zachovávať tradície ako napríklad stavanie mája, koledovanie v období Vianoc, vinobranie, a organizačne sa podieľa na príprave tradičných podujatí adresovaných hlavne akademickej folklórnej obci, akými sú napr. Akademická Nitra, Akademický folklórny večer, Vianočné pastorále a pod.

Komentáre sú uzavreté.