Ocenenia

Získané ocenenia:

•  Cena za námet a stvárnenie roľníckej tématiky, Akademická Nitra 1998 (Medzinárodný súťažný folklórny festival).

 

•  Cena za dramaturgický prínos, Celoštátna súťažná prehliadka programových blokov FS, Liptovský Hrádok 2000.

 

•  Cena za námet a netradičné spracovanie vinohradníckej tématiky, Akademická Nitra 2000 (Medzinárodný súťažný folklórny festival).

 

•  Cena za dramaturgiu a scénické spracovanie programového bloku A tam dolu vinohrady… , Akademický Zvolen 2001(Medzinárodný súťažný folklórny festival).

 

•  Titul Laureát festivalu, Akademická Nitra 2002 (Medzinárodný súťažný folklórny festival).

 

•  Cena za dramaturgické spracovanie pásma Ihry doby sedliackej zo stolice nitrianskej , Akademický Zvolen 2003 (Medzinárodný súťažný folklórny festival).

 

•  Cena za dramaturgiu a scénické spracovanie bloku Tance a piesne z Dolnej Nitry , Dni kultúry Beskydských Goralov (Medzinárodný súťažný folklórny festival), Wisla (Poľsko) 2003.

 

•  Cena za scénické stvárnenie vinohradníckych obyčajov, Celoštátna súťažná prehliadka programových blokov FS, Liptovský Mikuláš 2004.

 

•  Cena za námet, scenár a dramaturgiu programového bloku A tam dolu vinohrady… , Akademická Nitra 2004 (Medzinárodný súťažný folklórny festival).

 

•  Cena za výber piesní v scénickej kompozícii s roľníckou tematikou, Akademický Zvolen 2005 (Medzinárodný súťažný folklórny festival).

 

•  Cena za zozbieranie a oživenie vianočného zvykoslovia z Veľkého Zálužia a Lehoty, Akademická Nitra 2006 (Medzinárodný súťažný folklórny festival).

 

•  Zlatá medaila SPU za významný prínos k udržiavaniu slovenských ľudových tradícií a dlhoročnú príkladnú reprezentáciu SPU doma i v zahraničí pri príležitosti 50. výročia založenia, SPU 2006.

 

•  Ďakovný list za šírenie folklóru v regióne, Krajské osvetové stredisko v Nitre 2006.

 

•  Ďakovný list za výnimočné úspechy dosiahnuté pri rozvíjaní folklórnych tradícií, za obohacovanie kultúrneho života mesta Nitry a jeho dlhoročnú výbornú reprezentáciu, Mesto Nitra 2006.

 

•  Medailu Daniela Gabriela Licharda za dlhoročnú významnú a záslužnú odbornú prácu pri rozvoji folklórneho hnutia na Slovensku, Národné osvetové centrum v Bratislave 2006.

 

•  Laureát Medzinárodného súťažného folklórneho festivalu Akademický Zvolen 2009 (Hudobno-tanečný obrázok Na Ňitránskej svadbe).

Komentáre sú uzavreté.