Darujte nám 2% z Vašich daní

o.z. Západoslovenské folklórne združenie

ŠD Mladosť, Štúrova 3, 949 01 Nitra, IČO: 34007342

    • Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.

    • Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.

    • Ak ste zamestnanec a požiadali ste svoju firmu či inštitúciu, aby vám urobila ročné zúčtovanie dane za rok 2019, pre vášho zamestnávateľa za dnešných podmienok platí, že vám ako daňovníkovi musí vystaviť toto zúčtovanie najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca, ktorý bude nasledovať po skončení pandémie.


    • Súčasne pre daňovníka platí, že musí poukázať príslušné percentá zo svojej dane do dvoch mesiacov od skončenia pandémie. Týka sa to všetkých daňovníkov, aj tých, ktorí majú podanú daň v riadnom termíne do konca marca.

    ©2020 by Folklórny súbor ZOBOR