top of page

DARUJTE NÁM 2% Z VAŠICH DANÍ

IMG_1384.jpg

Obchodné meno: Pro Zobor SPU

Právna forma: občianske združenie

Adresa: Štúrova 1406/3, 949 01 Nitra

IČO: 51890488

      SOM ZAMESTNANEC (DP za mňa podáva zamestnávateľ)

  • Do 15.2. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Zamestnávateľa požiadajte o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.

  • Stiahnite si a vyplňte predpripravené Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.​

  • 2% z Vašej zaplatenej dane sú maximálna suma, ktorú môžete preukázať v prospech prijímateľa. Ak ste v roku 2023 odpracovali min. 40 hodín ako dobrovoľník a získate o tom potvrdenie, môžete preukázať sumu vo výške 3% z Vašej zaplatenej dane.

  • Obe tlačivá (Potvrdenie a Vyhlásenie) je potrebné doručiť do 30.4.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska​. Adresy príslušných daňových úradov nájdete tu

      SOM FYZICKÁ OSOBA (DP si podávam sám/sama)

  • Podľa typu príjmov vyplňte Daňové priznanie typu A alebo typu B a v rámci neho vypočítate aj 2% (resp. 3% ak ste v roku 2023 dobrovoľnícky odpracovali viac ako 40 hodín a máte o tom Potvrdenie od danej dobrovoľníckej organizácie). Vypočítaná suma musí byť vyššia ako 3 €.

  • V daňovom priznaní sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech prijímateľa. Naše údaje nájdete vyššie na tejto stránke.

  • Vyplnené tlačivo doručte v lehote, ktorú máte na podanie DP (zvyčajne 31.3. daného roku) na Váš daňový úrad.

      SOM PRÁVNICKÁ OSOBA

  • Vyplňte Daňové priznanie právnických osôb. V rámci neho vypočítate Vaše 1% (resp.2%) z dane z príjmov PO. To je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov -  poukázať môžete aj menej, musí však byť splnená podmienka minimálne 8€ na jedného prijímateľa.

  • 1% z Vašej zaplatenej dane môžete poukázať, ak firma v roku 2023 až do termínu DP a zaplatenia dane v roku 2023 (zvyčajne 31.3.) NEDAROVALA financie vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii ako prijímateľovi 2%).

  • 2% z Vašej zaplatenej dane môžete poukázať, ak firma v roku 2023 až do termínu DP a zaplatenia dane v roku 2023 (zvyčajne 31.3.) DAROVALA financie vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii ako prijímateľovi 2%).

  • V DP pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane. Naše údaje nájdete vyššie na tejto stránke. 

  • Vyplnené tlačivo doručte v lehote, ktorú máte na podanie DP (zvyčajne 31.3. daného roku) na Váš daňový úrad.

      ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU!

  bottom of page