top of page
DSC00159.JPG

Pro Zobor SPU vytvára od roku 2018 odborný a organizačný rámec pre činnosť FS ZOBOR.

Názov: Pro Zobor SPU 
Adresa: Štúrova 3, 949 01 Nitra
IČO: 51890488
IBAN: SK12 0900 0000 0051 5161 3915

Pro Zobor SPU
občianske združenie

bottom of page