PROJEKTY A PODUJATIA

KONKURZ 2020

letný semester 20/21

Vzhľadom na súčasnú situáciu s pandémiou COVID-19 presúvame tradičný septembrový konkurz do nášho súboru na začiatok letného semestra 2021 (február). Veľmi nás mrzí, že nemôžeme fungovať klasickým spôsobom, ale veríme, že to všetko doženieme. Sledujte nás i naďalej, chystáme pre Vás nové veci a online prekvapenia... a ešte dačo navyše!

©2021 by Folklórny súbor ZOBOR