NÁŠ PRÍBEH

Folklórny súbor ZOBOR bol založený v roku 1956 ako Súbor piesní a tancov pri Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre, z podnetu zakladateľov Viktora Sidora a Ivana Pašku. Prirodzený začiatok cesty súboru v roku 1954 možno spojiť s obdobím vlny budovania ľudových tradícií a posilňovania vzťahu k dedine. V prirodzenej väzbe k dedinským tradíciám spočívala a stále pretrváva jeho jedinečnosť a čaro.

Prvé predstavenie sa uskutočnilo 16.mája 1956 na scéne Nitrianskeho krajového divadla.

KTO SME

Folklórny súbor ZOBOR tvorí tanečná, spevácka a hudobná zložka. Členmi sú prevažne študenti a absolventi oboch nitrianskych univerzít. Zriaďovateľom je Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, ktorá zároveň súboru poskytuje materiálnu a ideovú záštitu. Súbor v ostatných dekádach spolupracoval s poprednými osobnosťami slovenskej umeleckej tvorby: Pavol Bútora, Emil Bartko, Ján Blaho, Ervín Varga, Danuša Moravčíková, Martin a Tatiana Urbanovci, Bartolomej Urbanec, Marian Járek, Ladislav Kyšeľak, Štefan Molota a iní.

"Folklórny súbor ZOBOR je stále mladý, svieži, akcieschopný.

Tancuje, hrá a spieva. Žije a rozdáva radosť."

Ivan Paška, prvý vedúci Folklórneho súboru ZOBOR

NÁŠ PROGRAM

Kmeňová dramaturgická línia súboru sa od roku 1996 orientuje na spracovanie pôvodného folklórneho materiálu z okolia Nitry a z tekovskej a požitavskej oblasti. Napriek snahe byť reprezentantom lokálneho folklóru, ťaží súbor zo svojej rozmanitosti a dáva priestor pre zvykoslovné a hudobné prejavy z rôznych kútov Slovenska.

15052168_10154602059753672_1997584293_o copy.jpg
poluvsie_edited.jpg

Remeselnícka zábava

Život na dedine je spojený s prácou a na to treba nástroje od remeselníkov. Tí zase radi ochutnajú dobré vínko. Stará overená pravda v podaní interpretov Zoboru v hudobno-tanečnom obraze z tekovských a požitavských viníc symbolizuje prepojenie tvrdej práce a zábavy. Vychutnajte si humor v piesni, hravosť v tanci, rytmus práce vo vzájomnej súvislosti agrárneho a remeselníckeho prostredia.

Choreografia Martin a Tatiana Urbanovci, hudobné spracovanie Marián Járek.

Polúvskie krútenia

V pravnianskej doline sa na tanečnej zábave vyskytovalo niekoľko foriem tanečných prevedení. Cez prestávky medzi kolami dievčatá spievali stojac v kruhu, alebo tancovali „Do kolesa“. V párovom prevedení to bol tanec "Na chytro", v ktorom sa vyskytovalo krútenie sa tancujúcich v páre, voľné cifrovanie a odpočinkové motívy, prípadne prešľapovanie na mieste spojené s rozkázaním a spievaním žiadanej piesne.

Choreografia Ľubica Mešková, hudobné spracovanie Štefan Molota, vokálna spolupráca a výber piesní Margita Jágerová.

Foto-0208.jpg
kukucka.jpg

Palicový tanec

Palicový (hajdúsky) z Tekova je sólový a reťazový tanec s rekvizitou, ktorého historické korene siahajú medzi najstaršie tance u nás. V sólovej časti tanečníci ukazujú obratnosť v narábaní s palicou, v spoločnej reťazovej časti vytvárajú rôzne choreografické figúry: prepletanie, podbiehanie, preskakovanie. Tradičným hudobným sprievodom bola hra na gajdy, ktorú muzikanti napodobňujú na sláčikových nástrojoch.

Choreografia Ervín Varga, hudobné spracovanie Marian Járek.

Dievkám koleso

Dievčenské koleso z Tekova. Ide o spevno-tanečný prejav v zreťazených kruhových útvaroch, ktorého korene siahajú až do staršej tanečnej vrstvy a ktoré sa tancovali v prestávkach tanečných zábav.

Choreografia Danuša Moravčíková, hudobné spracovanie Marian Járek.

IMG_9064 copy 2_edited.jpg
Foto-0287.jpg

Telgártske tance

Suita tancov inšpirovaná hudobným a tanečným bohatstvom od prameňa Hrona. Viachlasný horehronský spev a dynamický tanec bohatý na rytmické motívy patrí medzi klenoty slovenského folklóru.

Choreografia Martin a Tatiana Urbanovci, hudobné spracovanie Štefan Molota.

Ľudová hudba Zobor

Ľudová hudba Folklórneho súboru ZOBOR prechádzala počas existencie súboru mnohými zmenami, pričom jej umelecké smerovanie vždy určovali osobnosti spomedzi jednotlivých interpretov. Nositeľmi zmien sú v prevažnej miere primáši, ktorí svojimi vyspelými interpretačnými schopnosťami dotvárajú obraz nitrianskej ľudovej hudby.

NAŠE OCENENIA

Folklórny súbor ZOBOR realizoval od svojho vzniku tisíce predstavení v Európe, Ázii a Severnej Amerike a je laureátom mnohých medzinárodných aj domácich súťaží a prehliadok. Prezentoval sa na svetových výstavách EXPO 1998 a 2000. Spomedzi našich ocenení vyberáme:

  • Laureát Medzinárodného folklórneho festivalu Akademická Nitra, 2002

  • Medaila Daniela Gabriela Licharda za záslužnú odbornú prácu, NOC, 2006

  • Laureát Medzinárodného folklórneho festivalu Akademický Zvolen, 2009

  • II. miesto a Strieborná Ciupaga na Medzinárodnom festivale folklóru v Zakopanom (PL), 2017

PODPORUJÚ NÁS

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Obnovu krojových súčastí Folklórneho súboru ZOBOR podporil v roku 2019 náš zriaďovateľ - SPU v Nitre.

FPU_logo1_modre.jpg

Fond na podporu umenia

Novú tvorbu, zakúpenie krojových súčastí a jesenné sústredenie Folklórneho súboru ZOBOR v roku 2019 podporuje z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

"Dali sme mu meno ZOBOR - podľa názvu vrchu nad našou starobylou Nitrou, pod ktorým sa rodí dobré vínko, ktoré rozohrieva a volá do spevu a tanca..."

Ivan Paška, prvý vedúci Folklórneho súboru ZOBOR

KONTAKT

Štúrova 1406/3, 949 01 Nitra, Slovakia

+421 905 518 155

©2020 by Folklore ensemble ZOBOR