top of page

Ľudová hudba Folklórneho súboru ZOBOR prechádzala počas existencie súboru mnohými zmenami, pričom jej umelecké smerovanie vždy určovali osobnosti spomedzi jednotlivých interpretov. Nositeľmi zmien sú v prevažnej miere primáši, ktorí svojimi vyspelými interpretačnými schopnosťami dotvárajú obraz nitrianskej ľudovej hudby.

Primášom ľudovej hudby je Ján Gordulič.

bottom of page