top of page
Blog: Blog2
Search

Jarné sústredenie v Telgárte

Posledný marcový víkend sme sa zúčastnili skvelého sústredenia v obci Telgárt, kde nás od začiatku čakal nabitý program. Hneď po príchode sme začali seminárom o špecifikáciách regiónu s pani Máriou Knižkovou, ktorá nám predstavila nielen obec v súčasnosti, ale pozreli sme sa aj do jej histórie, okolia a obyčajov. Postupne sme prešli k tradičnej kultúre a folklóru, ktorého charakteristické prvky a črty nám teoreticky opísala a prakticky ukázala Tatiana Salajová. Manželia Táňa a Martin Urbanovci - ďalší hostia nášho sústredenia - venovali čas prevedeniu prvkov do choreografie a spolu s Táňou Salajovou upravovali, čistili a zostavovali jednotlivé časti do celku.Sobotné poobedie patrilo telgártskym spevom pod vedením Jany Ambrózovej, ktorá nám najskôr spoločne otvorila dvere do ich tradičného viachlasu a neskôr sa osobitne venovala dievčatám a chlapcom. A aby sme skutočne pochopili podstatu a cit v horehronskom speve, prišla za nami aj ženská spevácka skupina Fs Telgárt, vďaka ktorej sme mali veľký zážitok z toho, ako kedysi žili, stretávali sa, učili sa spievať jej členky a s veľkou chuťou a vďakou to ďalej zasiali aj do nášho súboru.


Muzikanti sa v sobotu podvečer stretli s Ľudovou hudbou Pokošovci, aby sa dozvedeli pár dôležitých vecí k muzikantskej a hudobno-nástrojovej tradícii Telgártu. Mohli si pozrieť typické znaky hry primáša, spôsob tvorenia druhého hlasu a všetky charakteristické spôsoby rytmického sprievodu u kontráša a kontrabasistu.


Vrchol víkendu tvoril tanečný dom s Martinom Urbanom a Ľudovou hudbou Pokošovcov, kedy sme prenikli do srdca samotného Telgártu. Vďaka ľudovej hudbe zábava pokračovala až do skorých ranných hodín. Veľká vďaka patrí aj hotelu Telgárt, ktorý dokonale dotvoril náš víkend a ponúkol nám horehronskú prírodu ako na dlani! 

81 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page